Пластик наражає на рак, безпліддя та хвороби мозку

Пластик наражає на рак, безпліддя та хвороби мозку

Мікропластик (МП) і нанопластик (НП) є ключовими індикаторами ери пластикових речовин, які є широко поширеними в різних екосистемах та стають глобальними чинниками впливу через притаманні їм фізико-хімічні характеристики та потенційний вплив на здоров’я людей [1,2].

      Наночастинки пластику потрапляють в організм людини різними шляхами, наприклад через водопровідну воду, воду в пляшках, морепродукти (особливо молюски), напої, молоко, рибу, сіль, фрукти та овочі (Рис.1).
МП та НП мають доведений згубний вплив на здоров’я дихальної, імунної, репродуктивної та травної систем [2,14,15].

      Відповідно до звітів Агентства з реєстру токсичних речовин і захворювань (ATSDR), різноманітні МП та НЧ, а також пов’язані з ними токсичні хімічні речовини, такі як поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ) і поліхлоровані біфеніли (ПХБ), полістирол (ПС) і полівінілхлорид (ПВХ) через ковтання, вдихання та вплив на шкіру провокують запалення, окисний стрес, порушують генетичний апарат здорових клітин і викликають рак [1].
 

Рис.1. Основні механізми потрапляння нанопластику в організм людини [1].
Рис.1. Основні механізми потрапляння нанопластику в організм людини [1].

       

      На додаток до синтетичних полімерів або їх сумішей комерційні пластики зазвичай змішують з добавками та наповнювачами/підсилювачами для подальшого покращення експлуатаційних властивостей: це різні антиоксиданти та стабілізатори, пластифікатори бісфенол-А (БФA) і фталати, антипірени, барвники, а також як різні неорганічні частинки розміром від нанометрів до міліметра, так і органічні й неорганічні волокна [2,7,8,16].

       В організмі людини БФА змінює метилювання ДНК і експресію генів через зв’язування класичного рецептора естрогену або через мембрано-ініційовані сигнали, що призводить до проліферації та виживання ракових стовбурових клітин, а також сприяє прогресії раку молочної залози, кишківника та печінки [4,12,13].

        Також встановлено, що пластикові мікрочастинки поліпропілену збільшують секрецію інтерлейкіну-6 (IL-6) у клітинах раку молочної залози (Рис.2). Відомо, що IL-6 є прозапальною речовиною, яка сприяє прогресуванню клітинного циклу, проліферації, уникненню апоптозу та метастазам при раку молочної залози [3].

plastykovyy_svit2.png
Рис.2. Вплив поліпропілену на синтез IL-6 – фактор ризику проліферації та метастазування раку молочної залози [3].

     

     Також окремі дослідження свідчать, що БФA впливає як на жіночу, так і на чоловічу фертильність. БФА спричиняє генетичні порушення в яйцеклітинах, індукує утворення прогресуючих проліферативних уражень у маткових трубах і матці, а також призводить до розвитку ендометріозу, синдрому полікістозних яєчників і врешті-решт – до безпліддя [4,9].

     Більш того, у жінок, які проходили екстракорпоральне запліднення, відносно вищі концентрації бісфенолу А в сечі корелювали з невдачею імплантації ембріона; а більш високі концентрації в сироватці асоціювалися з поширеністю аномальних ембріонів і передчасними пологами. Високий рівень БФА є доведеним фактором ризику раку молочної залози, яєчників та ендометрія [4,10,11].

     На додаток, у дослідженнях встановлено, що пластикові частинки полістиролу здатні долати гемато-енцефалічний бар’єр, який створений еволюцією для захисту мозку від шкідливих впливів. Таке проникнення викликає окисний стрес у нервових клітинах, порушення функціонування та їх передчасну загибель (Рис.3).

plastykovyy_svit3.png
      Рис.3 Проникнення пластику у мозок і нейротоксичні ефекти [6]

   

     Внаслідок нейротоксичних ефектів, викликаних пластиком, виникають такі явища як порушення вироблення енергії в нейронах, нейродегенеративні зміни та проблеми з розвитком нервової системи, а нейрозапалення провокує аутоімунний енцефаліт, розлади спектру аутизму, тривожні стани та психіатричну патологію у дорослих і дітей [5,6].

     Слід визнати, що у пластикову еру наночастинки та мікрочастинки пластику супроводжують людину впродовж усього життя. Тому своєчасне виявлення передракових захворювань та їх повноцінне лікування або детоксикація організму після прийому токсичних ліків у тих пацієнтів, які вже мають онкологічний діагноз, є життєво важливими.

     Саме тому Міжнародний Інститут Біотерапії розробив і впроваджує програму «Підтриманий пацієнт» яка спрямована на персоніфіковане лікування людей, які перенесли токсичнук терапію або нині лікують серйозне захворювання.

     

    Дізнатися більше про Програму

 

 

 

Джерела

 1. Kumar R, Manna C, Padha S, Verma A, Sharma P, Dhar A, Ghosh A, Bhattacharya P. Micro(nano)plastics pollution and human health: How plastics can induce carcinogenesis to humans? Chemosphere. 2022 Jul;298:134267. doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.134267. Epub 2022 Mar 14. PMID: 35301996.
 2. Gruber ES, Stadlbauer V, Pichler V, Resch-Fauster K, Todorovic A, Meisel TC, Trawoeger S, Holl?czki O, Turner SD, Wadsak W, Vethaak AD, Kenner L. To Waste or Not to Waste: Questioning Potential Health Risks of Micro- and Nanoplastics with a Focus on Their Ingestion and Potential Carcinogenicity. Expo Health. 2023;15(1):33-51. doi: 10.1007/s12403-022-00470-8. Epub 2022 Mar 22. PMID: 36873245; PMCID: PMC9971145.
 3. Park JH, Hong S, Kim OH, Kim CH, Kim J, Kim JW, Hong S, Lee HJ. Polypropylene microplastics promote metastatic features in human breast cancer. Sci Rep. 2023 Apr 17;13(1):6252. doi: 10.1038/s41598-023-33393-8. PMID: 37069244; PMCID: PMC10108816.
 4. Urli S, Corte Pause F, Crociati M, Baufeld A, Monaci M, Stradaioli G. Impact of Microplastics and Nanoplastics on Livestock Health: An Emerging Risk for Reproductive Efficiency. Animals (Basel). 2023 Mar 23;13(7):1132. doi: 10.3390/ani13071132. PMID: 37048387; PMCID: PMC10093235.
 5. Kopatz V, Wen K, Kov?cs T, Keimowitz AS, Pichler V, Widder J, Vethaak AD, Holl?czki O, Kenner L. Micro- and Nanoplastics Breach the Blood-Brain Barrier (BBB): Biomolecular Corona's Role Revealed. Nanomaterials. 2023; 13(8):1404.
 6. Grodzicki W, Dziendzikowska K, Gromadzka-Ostrowska J, Kruszewski M. Nanoplastic Impact on the Gut-Brain Axis: Current Knowledge and Future Directions. International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(23):12795. https://doi.org/10.3390/ijms222312795.
 7. Khan A, Jia Z. Recent insights into uptake, toxicity, and molecular targets of microplastics and nanoplastics relevant to human health impacts. iScience. 2023 Jan 27;26(2):106061. doi: 10.1016/j.isci.2023.106061. PMID: 36818296; PMCID: PMC9929686.
 8. Liu M, Liu J, Xiong F, Xu K, Pu Y, Huang J, Zhang J, Pu Y, Sun R, Cheng K. Research advances of microplastics and potential health risks of microplastics on terrestrial higher mammals: a bibliometric analysis and literature review. Environ Geochem Health. 2023 Jan 4:1–36. doi: 10.1007/s10653-022-01458-8. Epub ahead of print. PMID: 36598611; PMCID: PMC9811881.
 9. Grote K, Brüstle F, Vlacil AK. Cellular and Systemic Effects of Micro- and Nanoplastics in Mammals-What We Know So Far. Materials (Basel). 2023 Apr 15;16(8):3123. doi: 10.3390/ma16083123. PMID: 37109957; PMCID: PMC10145381.
 10. Lai H, Liu X, Qu M. Nanoplastics and Human Health: Hazard Identification and Biointerface. Nanomaterials (Basel). 2022 Apr 11;12(8):1298. doi: 10.3390/nano12081298. PMID: 35458006; PMCID: PMC9026096.
 11. Yee MS, Hii LW, Looi CK, Lim WM, Wong SF, Kok YY, Tan BK, Wong CY, Leong CO. Impact of Microplastics and Nanoplastics on Human Health. Nanomaterials (Basel). 2021 Feb 16;11(2):496. doi: 10.3390/nano11020496. PMID: 33669327; PMCID: PMC7920297.
 12. Campanale C, Massarelli C, Savino I, Locaputo V, Uricchio VF. A Detailed Review Study on Potential Effects of Microplastics and Additives of Concern on Human Health. Int J Environ Res Public Health. 2020 Feb 13;17(4):1212. doi: 10.3390/ijerph17041212. PMID: 32069998; PMCID: PMC7068600.
 13. Rodrigues ACB, de Jesus GP, Waked D, Gomes GL, Silva TM, Yariwake VY, da Silva MP, Magaldi AJ, Veras MM. Scientific Evidence about the Risks of Micro and Nanoplastics (MNPLs) to Human Health and Their Exposure Routes through the Environment. Toxics. 2022 Jun 8;10(6):308. doi: 10.3390/toxics10060308. PMID: 35736916; PMCID: PMC9228263.
 14. Zarus GM, Muianga C, Hunter CM, Pappas RS. A review of data for quantifying human exposures to micro and nanoplastics and potential health risks. Sci Total Environ. 2021 Feb 20;756:144010. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.144010. Epub 2020 Nov 24. PMID: 33310215; PMCID: PMC7775266.
 15. Bonanomi M, Salmistraro N, Porro D, Pinsino A, Colangelo AM, Gaglio D. Polystyrene micro and nano-particles induce metabolic rewiring in normal human colon cells: A risk factor for human health. Chemosphere. 2022 Sep;303(Pt 1):134947. doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.134947. Epub 2022 May 14. PMID: 35580641.
 16. Llorca M, Farré M. Current Insights into Potential Effects of Micro-Nanoplastics on Human Health by in-vitro Tests. Front Toxicol. 2021 Sep 29;3:752140. doi: 10.3389/ftox.2021.752140. PMID: 35295102; PMCID: PMC8915894.

Інші статті

хлібопекарські дріжджі - онкологія рак

Наші пращури вирощували особливий вид пшениці полбу. Вона мала 14 хромосом. Дика тверда пшениця має 28 хромосом.

 хронічний бронхіт, рак легень, лікування, інгаляції Арекур

Арекур відновлює імунітет дихальної системи, запобігає прогресуванню захворювання, профілактує загострення і таким чином знижує ризик виникнення раку.³

З печінкою безпосередньо пов'язана наша життєздатність, енергійність, а дзеркалом здоров’я є шкіра людини, волосся, нігті.
Краса зовнішня, молодість, повністю залежить від внутрішніх факторів здоров’я.